Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over de Uitgevende Instelling, Windpark Krammer BV? Meld uw klacht schriftelijk bij ons.

De Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer is bereikbaar via de contactpagina en het contactformulier. Wij adviseren u bij een klacht gebruik te maken van het contactformulier en niet te mailen. Het kan langer duren wanneer u uw klacht via e-mail verstuurd en u niet alle door ons benodigde gegevens heeft verstrekt.

Hoe dient u uw klacht in?

Vul uw gegevens in in de daarvoor bestemde velden van het contactformulier. Bij Contactnummer noteert u uw ID. (Uw ID vindt u op de jaaropgave die u aan het begin van het jaar van Windpark Krammer heeft ontvangen.) Kies bij “Ik heb een….” voor “klacht”. In Uw bericht… omschrijft u de klacht, geeft een mogelijke oplossing en geeft aan of en hoeveel financiële schade u naar schatting heeft geleden.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Uw klacht wordt ter beoordeling en advies voorgelegd aan het stichtingsbestuur. U ontvangt binnen 6 weken een reactie. Bent u niet tevreden met de reactie, dan kunt u uw klacht ook melden bij de AFM .

Heeft u een klacht over de Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer?

Meld uw klacht schriftelijk bij Windpark Krammer BV via obligaties@windparkkrammer.nl . Vermeld in de e-mail uw contactgegevens en uw klacht. Zij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.