Prospectus

In het kader van de wet- en regelgeving is voor beide uitgiftes een Prospectus opgesteld door de Uitgevende Instelling, Windpark Krammer. De Prospectussen zijn goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Alle obligatiehouders hebben bij aankoop aangegeven kennis te hebben genomen van de bijbehorende Prospectus.

Als obligatiehouder vindt u algemene en financiële details over het windpark, als ook de spelregels en risico's die gemoeid zijn met de obligatie uitgifte in de prospectus. U kunt deze hieronder desgewenst downloaden.

Uitgevende Instelling

De uitgevende instelling is Windpark Krammer BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Bruinisse, Nederland.

Het Prospectus 2018 is gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 20.000 achtergestelde obligaties van EUR 500 per stuk voor een totaal van EUR 10.000.000

Het Prospectus 2021 is gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 23.700 achtergestelde obligaties van EUR 500 per stuk voor een totaal van EUR 11.850.000