Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer

De belangen van de obligatiehouders worden behartigd door de Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer. Op deze website vindt u als obligatiehouder alle informatie over de obligaties en de rol van de Stichting.

Burgerparticipatie

Windpark Krammer is een windpark van 102 MW dat gebouwd is op en om de Krammersluizen, op de grens van Zeeland en Zuid-Holland. Het is een initiatief dat in 2008 gestart is namens 5000 leden van de lokale energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind. In maart 2019 is het park opgeleverd.

Windpark Krammer Luchtfoto opbouw

Obligatielening

De coöperaties hebben hun leden en de direct omwonenden de kans willen gegeven om financieel deel te nemen. Hiertoe zijn in 2018 voor € 10.000.000,-- aan obligaties uitgegeven. Deze uitgifte is ruim overschreven, waardoor alleen personen uit de voorrangsgroepen (leden van Deltawind en/of Zeeuwind en omwonenden) één of meer obligaties met een waarde van € 500,00 per obligatie toegewezen hebben gekregen.

 

Omdat de uitgifte in 2018 zo succesvol was, is Windpark Krammer op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden om geïnteresseerden de mogelijkheid te geven financieel deel te nemen in Windpark Krammer. Die gelegenheid deed zich voor toen Enercon in 2020 aangaf haar aandeel in Windpark Krammer te willen verkopenBij de verkoop van de aandelen door Enercon is overeengekomen dat ook een achtergestelde lening van Enercon aan Krammer zou worden afgelost. Daarvoor heeft Windpark Krammer in 2021 een nieuwe obligatielening uitgeschreven. Ook voor deze uitgifte was meer interesse dan beschikbare obligaties en opnieuw zijn alle obligaties toegewezen aan de eerder genoemde voorrangsgroepen.

 

In totaal zijn er 1662 obligatiehouders (Uitgifte 2018 en Uitgifte 2021 gezamenlijk). Windpark Krammer is de Uitgevende Instelling.

Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer

De gezamenlijke belangen van alle 1662 Obligatiehouders richting de Uitgevende Instelling worden behartigd door de Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer. De Stichting is het exclusieve aanspreekpunt voor Obligatiehouders met betrekking tot alle voor de Obligatielening en voor de gezamenlijke Obligatiehouders relevante zaken.

Financieel jaarverslag

De jaarrekening over 2022 van de Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer vindt u hier.

 

De jaarrekening over 2021 van de Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer vindt u hier.

 

De jaarrekening over 2020 van de Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer vindt u hier.

 

De jaarrekening over 2019 van de Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer vindt u hier.