Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer

De belangen van de obligatiehouders worden behartigd door de Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer. Op deze website vindt u als obligatiehouder alle informatie over de obligaties en de rol van de Stichting.

Burgerparticipatie

Windpark Krammer is een windpark van ruim 100 MW dat gebouwd is op en om de Krammersluizen, op de grens van Zeeland en Zuid-Holland. Het is een initiatief dat in 2008 gestart is door 5000 leden van de lokale energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind. In maart 2019 is de bouw opgeleverd.

Windpark Krammer Luchtfoto opbouw

Obligatielening

De coöperaties hebben hun leden en de direct omwonenden de kans willen gegeven om financieel deel te nemen. Hiertoe zijn in 2018 voor € 10.000.000,-- aan obligaties uitgegeven. . Deze uitgifte is ruim overschreven, waardoor alleen personen uit de voorrangsgroepen (leden van Deltawind en/of Zeeuwind en omwonenden) één of meer obligaties met een waarde van € 500,00 per obligatie toegewezen hebben gekregen. In totaal zijn er 1133 obligatiehouders. Windpark Krammer is de Uitgevende Instelling.

Krammer app

De bouw van Windpark Krammer was gereed op de geplande opleverdatum 29 maart 2019.

Lees meer

Financieel jaarverslag

De jaarrekening over 2019 van de Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer vindt u hier.

De jaarrekening over 2020 van de Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer vindt u hier.