Veelgestelde vragen

Hoe gaat het bij mijn overlijden?

Bij een melding van uw overlijden vraagt de Stichting een verklaring van erfrecht. In deze verklaring heeft een notaris namens u vastgesteld wie de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap afhandelt. De Obligaties gaan van rechtswege over op de erfgenamen zonder dat toestemming van de Stichting vereist is of de erfgenamen gehouden zijn de Obligaties te verkopen.
Na de melding van uw overlijden en ontvangst van de verklaring van erfrecht ontvangt de erfgenaam een onderhandse akte en een formulier persoonsgegevens. Deze akte vult de erfgenaam (Nieuwe Obligatiehouder) in en stuurt deze naar obligaties@windparkkrammer.nl vergezeld van het ingevulde formulier persoonsgegevens en een kopie identiteitsbewijs van de Nieuwe Obligatiehouder.
Na ontvangst van deze akte en gegevens worden de obligaties op naam gezet van de verkrijgende (Nieuwe) obligatiehouder en ontvangt de Nieuwe Obligatiehouder per e-mail een bevestiging van de wijziging.
Indien u in uw testament de Obligaties heeft gelegateerd aan een derde, zullen de Obligaties moeten worden overgedragen aan die derde. Omdat in dat geval sprake is van overdracht zal de Stichting hiervoor toestemming moeten verlenen.