Veelgestelde vragen

Hoe gaat het bij overlijden van mijn vader/moeder/partner met obligatie?

Meld het overlijden zo spoedig mogelijk via obligaties@windparkrammer.nl vergezeld van een verklaring van erfrecht. In deze verklaring heeft een notaris vastgesteld wie de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap afhandelt.
De Obligaties gaan mitsdien van rechtswege over op de erfgenamen zonder dat toestemming van de Stichting vereist is of de erfgenamen gehouden zijn de Obligaties te verkopen. Na de melding van het overlijden en ontvangst van de verklaring van erfrechtontvangt de erfgenaam een onderhandse akte en een formulier persoonsgegevens. Deze akte vult de erfgenaam (Nieuwe Obligatiehouder) in en stuurt deze naar obligaties@windparkrammer.nl vergezeld van het ingevulde formulier persoonsgegevens en een kopie ID van de Nieuwe Obligatiehouder.
Na ontvangst van deze akte en gegevens worden de obligaties op naam gezet van de verkrijgende (Nieuwe) obligatiehouder en ontvangt de Nieuwe Obligatiehouder per e-mail een bevestiging van de wijziging.
Indien de Obligatiehouder in zijn testament de Obligaties heeft gelegateerd aan een derde, zullen de Obligaties moeten worden overgedragen aan die derde. Omdat in dat geval sprake is van overdracht zal de Stichting hiervoor toestemming moeten verlenen.