Veelgestelde vragen

Ik wil toch een verzoek doen tot overdracht. Hoe gaat dat in zijn werk?

Eventuele overdracht van Obligaties is alleen rechtsgeldig wanneer de Stichting schriftelijk toestemming heeft gegeven aan de overdragende en verkrijgende Obligatiehouders én dit is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen overdragende en verkrijgende Obligatiehouders.
U dient een verzoek tot overdracht in bij de Stichting via bestuur@stichtingobligatiehouderswindparkkrammer.nl. Uw verzoek wordt binnen 20 werkdagen voorgelegd aan de bestuursleden. Indien akkoord, ontvangt u een onderhandse akte en een formulier persoonsgegevens. Deze akte vult u in en stuurt u naar bestuur@stichtingobligatiehouderswindparkkrammer.nl vergezeld van het ingevulde formulier persoonsgegevens en een kopie ID van uzelf en van de verkrijgende Obligatiehouder. U mag op uw kopie ID uw foto en BSN nummer onleesbaar maken. Na ontvangst van deze akte en gegevens worden de obligaties op naam gezet van de verkrijgende (Nieuwe) obligatiehouder en ontvangen u en de Nieuwe Obligatiehouder per e-mail een bevestiging van de wijziging.