Veelgestelde vragen

Wanneer gaat een overdracht in?

Tot de eerste rentebetaling per 30 september 2019 gaan de Obligaties over naar de Verkrijgende Obligatiehouder per 1 juli 2018 (de ingangsdatum van de obligatielening). Een eventuele overdracht na een rentebetaling gaat in per datum rentebetaling. Bijvoorbeeld: U heeft rente ontvangen op 30 september 2021 over het voorgaande jaar en doet een schenking in december 2021. De Nieuwe Obligatiehouder ontvangt in dat geval de rechten op de resterende terugbetaling van de obligaties en de rente daarop vanaf 30 september 2021.