Veelgestelde vragen

Wanneer gaat een overdracht in?

Een eventuele overdracht na een rentebetaling gaat in op de dag na de rentebetaling. Bijvoorbeeld: U heeft rente ontvangen op 30 september 2021 over het voorgaande jaar en doet een schenking in december 2021. De Nieuwe Obligatiehouder ontvangt in dat geval de rechten op de resterende terugbetaling van de obligaties en de rente daarop vanaf 1 oktober 2021.