Veelgestelde vragen

Hoe wordt de hoogte van de rente op Windpark Krammer obligaties 2018 bepaald?

Vanaf 30 september 2019 is de Uitgevende Instelling een Rente verschuldigd aan Obligatiehouders van minimaal 6,0% op jaarbasis over de Hoofdsom.
Indien de windopbrengst lager is dan of gelijk aan 314,3 GWh bedraagt de verschuldigde Rente 6,0% op jaarbasis. De aan een Obligatiehouder verschuldigde Rente is nooit lager dan 6,0% op jaarbasis.
Indien de elektriciteitsproductie van het Windpark in een kalenderjaar hoger uitvalt dan de jaarlijks verwachte 314,3 GWh hebben Obligatiehouders recht op een verhoogde Rente over dat kalenderjaar. Indien de gerealiseerde elektriciteitsproductie in een kalenderjaar tussen 314,3 GWh en 332,9 GWh (8% hoger dan verwacht) bedraagt, dan is de over dat kalenderjaar verschuldigde Rente 7,0%.
Indien de gerealiseerde elektriciteitsproductie van het Windpark in een kalenderjaar hoger is dan 332,9 GWh dan is de over dat kalenderjaar verschuldigde Rente 8,0%..