Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik de eerste rente en aflossing verwachten?

Windpark Krammer obligaties 2018:
Tijdens de Bouwperiode (1 juli 2018 tot 29 maart 2019) is de verschuldigde Rente ad 7% niet uitgekeerd maar bijgeschreven bij de Hoofdsom waardoor de (rentedragende) Hoofdsom per aangekochte Obligatie opliep van € 500,00 tot € 526,09.
Deze verhoogde Hoofdsom wordt over een periode van 10,5 jaar vanaf de Opleverdatum (29 maart 2019) op annuïtaire basis afgelost.
De eerste uitbetaling vond plaats per 30 september 2019 over de periode van 29 maart 2019 t/m 30 september 2019, oftewel 6 maanden. Vervolgens worden rente en aflossingen jaarlijks uitbetaald op 30 september. De laatste betaling is op 30 september 2029.

Berekening annuiteit Obligatielening 2018 gedurende de looptijd


Windpark Krammer obligaties 2021:
Betaling van de Rente
De Rente vanaf de Ingangsdatum tot 30 september 2021 is niet uitgekeerd maar bijgeschreven op de Hoofdsom. Over deze verhoogde Hoofdsom is de Uitgevende Instelling Rente verschuldigd. De eerste Rentebetaling vindt plaats op 30 september 2022.
Aflossing
Vanaf 30 september 2022 zal de Obligatielening jaarlijks conform een annuïtair schema geheel worden afgelost. De Uitgevende Instelling zal aan Obligatiehouders vanaf die datum een gelijk bedrag per Obligatie aflossen.
De eerste Aflossing zal plaatsvinden op 30 september 2022.

Berekening annuiteit Obligatielening 2021 gedurende de looptijd