Veelgestelde vragen

Kunnen de obligatiehouders zelf ook een Vergadering van Obligatiehouders uitroepen?

Het bestuur van de Stichting is verplicht een Vergadering van Obligatiehouders bijeen te roepen, wanneer een zodanig aantal van Obligatiehouders dat 1/10 gedeelte van het gezamenlijke nominale bedrag van de hoofdsom van de Obligatielening is vertegenwoordigd, daarom een schriftelijk en gemotiveerd verzoek doet. Indien aan zodanig verzoek niet binnen veertien (14) dagen gevolg wordt gegeven, zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.