Veelgestelde vragen

Wat doet de Stichting voor mij als obligatiehouder?

U heeft, door het accepteren van de Obligatievoorwaarden, de Stichting opgedragen om namens u uw belangen richting de Uitgevende instelling te behartigen.
De Stichting heeft als doel de belangen van alle Obligatiehouders te behartigen en zal als zodanig de belangen van Obligatiehouders gezamenlijk afwegen in haar besluitvorming. Dit betekent ook dat een verzoek van u, als individuele Obligatiehouder, om de Uitgevende Instelling aan te spreken door het bestuur van de Stichting niet zal worden gehonoreerd.
Het bestuur van de Stichting kan een Vergadering van Obligatiehouders uitroepen, organiseren en legt hiervan verslag. Ook heeft de Stichting in bijzondere gevallen, zoals vermeld in de Trustakte, de exclusieve bevoegdheid de gehele resterende Hoofdsom tezamen met de alsdan verschuldigde Rente (direct) op te eisen bij de Uitgevende Instelling.